معرفی و زندگی نامه

سال ۱۳۴۹
تولد در اصفهان و دارای 3 خواهر و 3 برادر
سال ۱۳۴۹
سال ۱۳۶۱
آغاز تحصیلات حوزوی در اصفهان
سال ۱۳۶۱
سال ۱۳۶۷-۱۳۶۶
حضور در جبهه در دوره دانش آموزی- قرارگاه صراط المستقیم
سال ۱۳۶۷-۱۳۶۶
سال ۱۳۶۷
تاسیس هیات دانش آموزی ام الائمه
سال ۱۳۶۷
سال ۱۳۷۰
تاسیس و هیات مدیره موسسه فرهنگی عترت
سال ۱۳۷۰
سال ۱۳۹۸-۱۳۷۰
تالیف بیش از 50 اثر کتاب در حوزه ازدواج ، خانواده ، سبک زندگی ، انقلاب اسلامی ، گفتمان رهبری و ... پرتیراژترین آثار : عیش و معاش، عیار مدیران، مدیریت جهادی، مطلع مهر، قانون گذاران، آیینه زن، سر دلبران، نسیم حمد، حیا و ... و دختران آفتاب که مزین به تقریض مقام معظم رهبری شده است. 3 کتاب درسی دانشگاه و 2 کتاب درسی دبیرستان در موضوع مدیریت خانواده و سبک زندگی که مورد تایید مقام معظم رهبری در شورای اجتماعی کشور قرار گرفت.
سال ۱۳۹۸-۱۳۷۰
سال ۱۳۷۶-۱۳۷۲
ورود به دانشگاه تربیت مدرس تهران در رشته فلسفه (کارشناسی ارشد) موضوع پایان نامه: تحلیل انتقادی از تعریف ماده در فیزیک و فلسفه / دفاع با رتبه عالی/ دکتر مهدی احمدی و دکتر مهدی گلشنی
سال ۱۳۷۶-۱۳۷۲
سال ۱۳۸۲-۱۳۷۲
عضویت در کمیته آموزش و پژوهش شورایعالی انقلاب فرهنگی
سال ۱۳۸۲-۱۳۷۲
سال ۱۳۷۷-۱۳۷۵
مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سال ۱۳۷۷-۱۳۷۵
سال ۱۳۷۴
راهبری پروژه ملی بررسی مسائل اوقات فراغت به سفارش مرکز پژوهش های مجلس
سال ۱۳۷۴
سال ۱۳۷۷
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
سال ۱۳۷۷
سال ۱۳۸۰
تاسیس و رئیس هیات مدیره خیریه فرهنگی حدیث
سال ۱۳۸۰
سال ۱۳۸۲
تاسیس انتشارات حدیث راه عشق
سال ۱۳۸۲
سال ۱۳۸۲
راهبری پروژه ملی سیاست های کلان نظام برای تحکیم خانواده به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام
سال ۱۳۸۲
سال ۱۳۸۸-۱۳۸۳
ورود به دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رشته فلسفه (دکتری) موضوع پایان نامه: حقیقت بعد در فلسفه جدید/ دفاع با رتبه عالی / دکتر مهدی گلشنی
سال ۱۳۸۸-۱۳۸۳
سال ۱۳۸۳
موسس و رئیس هیات مدیره مرکز مطالعات و تحقیقات حیات طیبه موضوع پایان نامه: حقیقت بعد در فلسفه جدید/ دفاع با رتبه عالی / دکتر مهدی گلشنی
سال ۱۳۸۳
سال ۱۳۸۵
هیات موسس و راه اندازی خیریه دانشجویی سابقون
سال ۱۳۸۵
سال ۱۳۸۵
راهبری پروژه ملی بانک مطالعات ازدواج جوانان به سفارش سازمان ملی جوانان
سال ۱۳۸۵
سال ۱۳۸۶
تاسیس کانون نخبگان جوان استان اصفهان (شناسایی، توانمندسازی و جانشانی)
سال ۱۳۸۶
سال ۱۳۸۶
عضو خوشه مشورتی سرمایه اجتماعی (طراحی و ارائه راهبردها به دولت)
سال ۱۳۸۶
سال ۱۳۸۶
تاسیس و مدیریت شبکه فعالین ازدواج (شفا)
سال ۱۳۸۶
سال ۱۳۸۷
تاسیس کانون پیوند مهر خوبان (تسهیلات و خدمات ازدواج آسان)
سال ۱۳۸۷
سال ۱۳۹۲-۱۳۸۷
شناسایی و شبکه سازی دانش آموزان نخبه اصفهان (یاران)
سال ۱۳۹۲-۱۳۸۷
سال ۱۳۹۷-۱۳۸۸
تاسیس و ریاست دانشکده اهل بیت ع دانشگاه اصفهان
سال ۱۳۹۷-۱۳۸۸
سال ۱۳۹۲-۱۳۸۹
مشاور استاندار اصفهان در امور فرهنگی
سال ۱۳۹۲-۱۳۸۹
سال ۱۳۹۶-۱۳۹۳
عضو کمیته زن و خانواده شورای تحول علوم انسانی- شورایعالی انقلاب فرهنگی
سال ۱۳۹۶-۱۳۹۳
سال ۱۳۹۸-۱۳۹۱
عضویت در اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
سال ۱۳۹۸-۱۳۹۱
سال ۱۳۹۸
فرصت مطالعاتی و تحصیل در نجف اشرف / طراحی گفتمان ملی "نجات"
سال ۱۳۹۸
سال ۱۳۹۸
انتخاب به عنوان نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس یازدهم
سال ۱۳۹۸
سال ۱۳۹۹
رئیس کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
سال ۱۳۹۹
سال ۱۴۰۰
عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی
سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۱
عضویت در شورای عالی جوانان
سال ۱۴۰۱