یکی از برنامه های ثابت در دوره نمایندگی بازدید از شرکت های دانش بنیان ، شتاب دهنده ها و مراکز خلاقیت و نوآوری بوده است
آنچه امروز در حکمرانی کشور موثر است حضور حلقه های میانی و جوانان خلاق بوده است
تشکیل هسته های نخبگانی به‌عنوان گروه‌های متخصص و خلاق میتواند در حل مسائل استان و حتی کشور موثر باشد
خانه نوآوری اصفهان نمونه ای از این مراکز می باشد که توفیق بازدید و حضور در جمع جوانان مهیا شد
هسته های نخبگانی مسئله محور، موضوع محور و منطقه محور با رویکرد توانمندسازی، شبکه سازی و حضور جوانان در حلقه حکمرانی کشور تشکیل می شود‌.

دیدگاهتان را بنویسید

ده + 17 =