📌مسئله آب اصفهان موضوع امروز نیست، بلکه از حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته استان درگیر آن بوده است و در آینده نیز این چالش ادامه خواهد یافت و باید راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای آن در نظر گرفت.

🔸از ️وزیر و دولت جدید خواستار توجه به دو مسئله مهم در زمینه بحران آب اصفهان بودیم؛ نخست انتخاب یک فرد متخصص و دلسوز به عنوان مسئول حوضه زاینده‌رود که برای حل مشکلات این بخش، وقت کافی اختصاص دهد و دوم ارائه یک برنامه مشخص برای ایجاد تناسب بین منابع و مصارف زاینده‌رود که امیدواریم با عزم جدی دولت انقلابی این برنامه تحقق یابد.

🌐www.imna.ir/news/623144/

🆔️ @dr_banki

دیدگاهتان را بنویسید

18 + 4 =