تذکر کتبی به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی
در خصوص سرگردانی مردم در اجرای طرح حذف دفترچه های بیمه تامین اجتماعی

با توجه به اینکه قرار بوده طرح حذف دفتر چه های بیمه تامین اجتماعی در راستای تسهیل گری و شفافیت انجام شود ولی با توجه به عدم هماهنگی های بین دستگاهی اعم از تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی مشکلاتی را برای مردم عزیزم بوجود آورده است. ضرورت دارد با هماهنگی های لازم و پیگیری ویژه مشکل طرح مذکور در اسرع وقت رفع گردد .

لزوم پیگیری موضوع فوق و ایجاد زیر ساخت های لازم با عنایت به درگیر بودن بخش عظیمی از مردم ضروری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

9 + هشت =