📌هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز یکشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱
راهبردها و برنامه های اقدام ۹ مساله دارای اولویت فرهنگی و اجتماعی تنظیم و تصویب شد.
🔸️ این برنامه ها با هدف افزایش کارآمدی آموزش و پرورش، نشاط و پویایی اجتماعی در دانشگاه‌ها، تقویت نحوه گذراندن اوقات فراغت، تقویت فضای گفتگو و فعلیت بخشیدن به مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «#خانه_ملی_گفتگوی_آزاد» تنظیم و تصویب شده‌اند.
🔹️خانه گفتگوی آزاد زمینه ایجاد فضای آزاد برای دانش آموزان و دانشجویان را به دور از هرگونه محذوریت علمی و گفتگویی در محیط مدرسه و دانشگاه فراهم می کند.
🔸️همچنین در این جلسه موضوع فراهم کردن زمینه های فعالیت #کرسی‌های_آزاداندیشی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

5 + دو =