🔹در این بازدید دکتر بانکی پور بر لزوم توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری اصفهان تاکید کردند و گفتند نسبت به گردشگری سلامت و گردشگری خانواده‌محور باید توجه بیشتری در اصفهان شود و به نمایشگاه‌ها به عنوان فرصتی برای تبادل دانش و ارائه راهکارهای عملی و بروز در زمینه رونق و تحقق اهداف گردشگری اصفهان توجه گردد چراکه نمایشگاه تنها مجالی برای معرفی قابلیت‌ها و یا محلی برای خرید فروش کالا نیست بلکه باید علاوه بر آن‌ها، به‌عنوان فرصتی برای سیاست گذاری خردمندانه در این زمینه نگریسته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

هفده − 15 =