امیر حسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان به عنوان عضو منتخب کمیسیون فرهنگی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده انتخاب شد.

دیدگاهتان را بنویسید

9 − 3 =