امیر حسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان به عنوان عضو منتخب کمیسیون فرهنگی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده انتخاب شد.

دیدگاهتان را بنویسید

4 × 2 =